Premium

  • Spotkanie online 1:1 w wymiarze 2h, raz w tygodniu, w ustalonym przez obie strony terminie,
  • Zajęcia mogą odbywać się w godzinach między 9:00 a 19:00 (chyba że wykładowca i kursant/ka ustalą pomiędzy sobą inne godziny, które dla obu stron są komfortowe),
  • Praca na Interaktywnej Książce Mentora Kariery,
  • Dostęp do zamkniętej grupy „Zostań Mentorem Kariery na Faceboooku”,
  • Opcja dostępna dla każdego z modułów z osobna oraz pakietów.