Paula

Paula Pietrak

Jestem menedżerką, projektantką i mentorką kariery oraz trenerką. Bywam wykładowcą. Przez kilkanaście lat zbierałam doświadczenie biznesowe, głównie w obszarze marketingu, zarządzania projektami oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Paula
Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie merytoryczne
  • Certyfikowana Projektantka Kariery, Career Design,
  • Trener Biznesu, Pracownia Novo,
  • Doktor nauk społecznych w zakresie dyscypliny – ekonomia i finanse, rozprawa doktorska “Determinanty konkurencyjności na rynku usług coachingowych”,
  • Studia Podyplomowe Coaching, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,